Žít zdravěji znamená žít lépe.

NOVINKA LIVER CARE

Třísložkový doplněk stravy LIVER CARE je určen ohroženým a nemocným různými jaterními onemocněními.


Především pomáhá při nealkoholové tukové chorobě jater (anglicky Non Alcoholic Fatty Liver Disease, zkratka NAFLD, hovorově „ztukovatění“ jater, také jaterní lipomatóza, steatóza). Postihuje čtvrtinu až třetinu soudobé dospělé populace (25-35%). Přičemž zásadním, vysoce rizikovým faktorem, je přejídání se. Dostanou ji až tři čtvrtiny těch, kteří mají oproti normě jen o 10% vyšší tělesnou hmotnost, ale má ji plný počet obézních, včetně dětí. Vysoce rizikovou skupinou jsou i diabetici druhého typu, trpí jí nejméně třetina z nich. V případě, že se nealkoholová tuková choroba jater neléčí nebo léčí nedostatečně, dalším možným vyústěním je vznik jaterní fibrózy, cirhózy nebo rakoviny. Velkým rozčarováním, spojeným až s bezmocným hněvem a těžkou depresi vyvolávajícím výsledkem nepříznivého vývoje často bývá, že postižené osoby mnohdy ve svém životě nevypily doslova ani kapku alkoholu a přesto dostanou jaterní cirhózu, která je v laické veřejnosti velmi často a výhradně spojována právě s dlouholetou požíváním alkoholických nápojů.

Druhou zásadní skupinou chorobných jednotek nepřekonatelného využití LIVER CARE VIANUTRA je devastace buněk jater v průběhu a po překonání jaterních zánětů (hlavně hepatitida B a C), včetně následného náběhu na vznik nežádoucí a obávané pozánětlivé jaterní cirhózy. Jejich závažným nebezpečím je, že až 30% případů probíhá tzv. bezpříznakovým způsobem. Postižené osoby o ní nevědí a podezření dostanou s časovým odstupem, kdy se již klinicky a laboratorně začne projevovat dlouhodobé poškození jater, což může být často velkým, nezřídka málo řešitelným problémem.

LIVER CARE také významně napomáhá při reparaci a stabilizaci velkého množství dalších poškození jater, jakými jsou stavy po náhlých i chronických otravách jedy, včetně alkoholu a jiných toxinů, nežádoucími a škodlivými příměsemi v potravinách, některými dlouhé období užívanými léky, ale také v pooperačních stavech jater nebo játra enormně zatěžujících operací a výkonů, kam patří například. i rozsáhlé úrazy a jejich invazivní nebo neinvazivní řešení, prodlužující se léčba, případné komplikace, ale také při odvykání z drogových závislostí a dalších důsledků návykových onemocnění, včetně alkoholové cirhózy.

Prvním zdrojem aktivních látek výživového doplňku LIVER CARE je extrakt semen Silybum marianum (česky ostropestřec mariánský, anglicky milk thistle), s vysokým podílem flavonoidu silymarinu.

Druhým je výtažek z kořene Taraxum officinale (pampeliška lékařská, dandelion), včetně serinové proteinázy taraxalisin.

Třetí součástí výživového doplňku je prášek s koncentrovaným obsahem bičíkovce Haematococcus pluvialis (červenozrnko dešťové, český a anglický název je shodný s latinským), s vysokým podílem karotenoidu a zároveň xantofylu astaxanthin-u, který má ojedinělý společný antioxidační a protizánětlivý efekt.

LIVER CARE stabilizuje v buňkách jater především jejich membrány a organely (zvlášť endoplazmatické retikulum a mitochondrie), udržuje redukčně-oxidační rovnováhu buněk a jejich součástí, zejména mitochondrií, podporuje látkovou přeměnu, hlavně buků a sacharidů. Přírodní antioxidanty kromě cíleného vychytávání, ničení volných radikálů, protínání řetězení oxidačního stresu, doplňují a obnovují také přirozenou antioxidační ochranu nejen jater, ale celého organismu. Dociluje se ubírání mitochondriálních reaktivních forem kyslíku (mtROS), snížení zánětlivého postižení mitochondrií, nárůst objemu buněčných součástí a navýšení produkce energeticky výhodného ATP (adenosintrifosfátu). Všechno to přispívá nejen k zastavení ničení funkcí jaterních buněk, odstraňování nemocných a zničených, ale napomáhá i jejich regeneraci a provokuje množení zdravých jaterních buněk.

LIVER CARE svými majoritními a minoritními účinnými látkami soustředěným způsobem působí rovněž na tvz. první úder příčin poškozování jater, zároveň významně zmírňuje i jeho druhý úder. Při správném a vytrvalém užívání jej dokonce dokáže odstranit úplně.

Aktivní látky výživového doplňku vykazují také významné a vícenásobné účinky protizánětlivé, antivirové, antibakteriální (proti škodlivým bakteriím, vůči příznivým ne), antimikrobiální (vůči jiným mikroskopickým patogenům), antialergické, vazodilatační (cévy rozšiřující, zejména drobné a krevní upravující tvorbu buněk imunity, zejména T-lymfocytů), antimutagenní (zabraňující vzniku mutagenů, významných karcinogenů), protirakovinné a účinky oddalující stárnutí buněk (anti-aging).

Velkým přínosem je také to, že LIVER CARE obsahuje přírodní extrakty biologicky aktivních látek, což automaticky znamená i přítomnost dalších zajímavých a vítaných, tzn. minoritních molekul, které jsou v souladu s účinky majoritními a obohacují je dalšími svými přednostmi. Doplněk stravy tak významně napomáhá reparaci a ustálení mnoha systémů lidského organismu, které se v souvislosti s jaterními onemocněními zvyknou kazit přednostně. Zejména kardiovaskulárnímu a mozkově-cévnímu, včetně vítané vzpruhy pro vyšší nervovou činnost. Prospívají i rozháranému trávení a vstřebávání, podporují obnovování a ustálení nesprávnými výživovými návyky decimované celistvosti slizniční bariéry, zejména žaludku a střeva, významně napomáhají nastartovat zaostávající obranyschopnost organismu z chybění důležitých substrátů pro tvorbu obranných buněk. Přispívají také docílení souladu složení a fungování nejen souvisejících, ale i ostatních orgánových systémů. Dokáží dokonce pozitivně ovlivnit mnohé doprovodně poškozené. Kromě v dosavadním textu již zmiňovaných přináší také profity průduškám a plicím, ledvinám a vylučovacímu systému, slezině a krvetvorbě, oku, vidění a zraku, celistvosti kůže a její elasticitě (zejména u žen nad 40 let věku). Významným způsobem vylaďuje celkový stav organismu, jeho orgány a orgánové systémy.

LIVER CARE má nejen vybalancovaný výběr svých součástí, také takovým způsobem optimalizované dávkování, aby bylo dosaženo maximální využitelnosti účinných molekul přípravku bez zbytečného navyšování jejich gramáže. Nezatěžuje těžce zkoušený metabolismus jaterní buňky a organismus jako celek rizikem nežádoucích účinků z důvodu necitlivého zvyšování jednotlivé a denní dávky účinných látek. Zejména s ohledem na další přítomnou nebo vysoce pravděpodobně se vyskytující mnohočetnou nemocnost (multifaktoriální polymorbidita) člověka s postižením jater.

Závěrem lze bezpochyby shrnout, že spolu s režimovými a dietními opatřeními doplněk stravy LIVER CARE:

1. komplexně regeneruje, povzbuzuje a vylepšuje činnost jater

2. se 100% účinkem zvrátí nealkoholovou chorobu jater

3. významně stabilizuje i ostatní onemocnění jater na dlouhé období

4. působí příčinně, nebije se s jinými aktivními látkami, s mnoha je v synergii

5. není v rozporu s žádnou léčbou jaterního poškození nebo selhávání nejrůznějšího původu, naopak, téměř stále ji vydatně podporuje

Z preventivních důvodů se bere jednou denně jedna tobolka, nejlépe těsně po jídle. Léčbu podporující dávka je třikrát denně jedna tobolka, nejlépe během jídla.