Žít zdravěji znamená žít lépe.

Ochrana osobních údajů

Prohlášení

Prohlašujeme, že jako provozovatel vašich osobních údajů splňujeme všechny zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že: Budeme zpracovávat vaše osobní údaje pouze na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonných povinností či uděleného souhlasu. Plníme podle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů. Umožníme a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Informace o ochraně osobních údajů

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů ze strany VIANUTRA, s. r. o. jako provozovatele, vám jako osobě, jejíž osobní údaje zpracováváme (dále jen "dotčená osoba") tímto poskytujeme informace podle článků 13 a 14 GDPR, které jsme koncipovali formou otázek, a to tak, aby tyto informace byly pro Vás srozumitelné, přehledné a praktické :

Kdo je provozovatelem vašich osobních údajů?

Provozovatelem osobních údajů na webových stránkách www.vianutra.com podle § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 CFU o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon") je společnost: VIANUTRA s. r. o.

Vajnorská 142, Bratislava 831 04

IČO: 51181401, DIČ: 2120619171

IČDPH: SK 2120619171

Zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sro, vložka č. 128031/B.

Vaše osobní údaje zpracováváme jako provozovatel, tj určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, jak dlouho a vybíráme případné další zprostředkovatelů, kteří nám se zpracováním budou pomáhat. Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat elektronicky na e-mail: gdpr@vianutra.com a nebo písemně na výše uvedenou adresu.

V jakém rozsahu a proč zpracováváme vaše údaje?

Zpracováváme osobní údaje, které jste nám sami poskytli, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

Poskytování služeb, plnění smlouvy

Vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, jméno, příjmení, adresa bydliště, v případě nákupu jako podnikatel nebo firma také IČO, DIČ případně IČ DPH, číslo účtu, popř. telefon nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy (např. zaslání přístupů do aplikace, dodání zboží apod.) a vedení účetnictví.

Pokud jste našimi zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

Marketing - zasílání newsletterů

Vaše osobní údaje (email a jméno) v minimální míře využíváme za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení. Pokud jste naším zákazníkem, činíme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu 3 let od poslední objednávky / faktury.

Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery pouze na základě vašeho souhlasu, po dobu 3 let od udělení. Souhlas nám vyjádříte tzv. Double opt-in potvrzením. Toto potvrzení je jasným vyjádřením vašeho souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů.

V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu, případně můžete svůj souhlas odvolat e-mailem na gdpr@vianutra.com.

Fotografická dokumentace, reference

Pouze na základě vašeho souhlasu můžeme použít vaše fotografie, videa nebo písemné reference na svých stránkách, a to do doby, než váš udělený souhlas odvoláte. Ten lze kdykoli odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Cookies

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies na měření návštěvnosti webu.

Naše webové stránky lze procházet i v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat přímo v prohlížeči, který používáte: Chrome, Firefox, Internet Explorer, nebo jiné.

Pokud vás zajímají cookies více, další informace naleznete v sekci Cookies Policy.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je, jako kdyby byly naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme všechny dostupné (aktuálně známé) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů, zejména:

Zabezpečeným přístupem do našich počítačů (zabezpečené heslem).

Zabezpečeným přístupem do našich telefonů (zabezpečené heslem a čtečkou otisků prstů).

Zabezpečeným přístupem do našich e-mailových schránek (zabezpečené uživatelským jménem a heslem).

Zabezpečeným přístupem do aplikací na emailovou rozesílání (zabezpečené jménem a heslem).

Zabezpečeným přístupem do fakturačních systémů (zabezpečené jménem a heslem).

Šifrovanou komunikací na našem webu (platný certifikát https).

Zabezpečeným přístupem do členských sekcí webu (zabezpečené uživatelským jménem a heslem).

Pravidelnou aktualizací softwaru.

Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Jaké subjekty mají přístup k vašim osobním údajům?

Pro zajištění řádného fungování naší společnosti mají přístup k osobním údajům i třetí subjekty. Jde o poskytovatele marketingových služeb, poskytovatele IT služeb a poskytovatele služeb spojených s odesíláním hromadného newsletteru - Mailchimp.

Provádíme přenos údajů do třetích zemí?

Vaše údaje nebudeme předávat do třetích zemí. Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují stupeň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte množství práv. Pokud budete chtít některé z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: gdpr@vianutra.com

Máte právo na informace, které jsou plněné již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup nás můžete kdykoliv vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 14 dnů, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

Pokud se u vás něco změní nebo jakékoliv své osobní údaje považujete za zastaralé nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, pokud si myslíte, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje vymazat nebo pokud jste vyslovili námitky proti zpracování.

Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. Odhlášení z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na přenosnost: Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup - informace vám zašleme ve strojově čitelné podobě. Lhůta plnění do 14 dní.

Právo na výmaz (být zapomenut): Vaším dalším právem je právo na vymazání (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme všechny vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Pro zajištění práva na výmaz si vyhrazujeme lhůtu 14 dní.

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady pro lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat e-mailem.

Stížnost na Úřadu pro ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoliv obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

Emaily s inspirací, články či produkty a službami vám zasíláme, pokud jste náš zákazník na základě našeho oprávněného zájmu.

Pokud zákazníkem ještě nejste, posíláme vám je pouze na základě vašeho souhlasu. V obou případech lze ukončit odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném emailu nebo odhlášením z odběru na gdpr@vianutra.com

Zachovávání mlčenlivosti

Dovolujeme si vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo bezpečnost vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydané žádné jiné třetí straně.

Používáte profilování a automatizované rozhodování při zpracování osobních údajů?

VIANUTRA s.r.o. v rámci svých aktivit nevyužívá automatizované rozhodování a profilování.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25.5.2018 a nahrazují předchozí zásady pro Ochranu osobních údajů.

Cookies policy

Soubor cookie je malý textový soubor, který je navštívením webu uložen do počítače. Při příští návštěvě stejné webové lokality pak umožní použít stejné předvolby.

Nezbytné Cookies

Jde o cookies, které potřebuje webová stránka, aby fungovala správně. Většinou jsou dány použitým CMS systémem. Ukládání těchto cookies je dáno nastavením vašeho prohlížeče, takže pokud si myslíte, že je to pro vás vhodné, zakažte jejich ukládání v prohlížeči. Jde o základní cookies, které se používají např. při navigaci, bez jejich povolení nemusí webová stránka fungovat správně.

Technické Cookies

Cookies, bez kterých stránka funguje správně, ale ovlivňují vaše používání stránky. Ukládají se například informace o přihlášení (zapamatovat si mě) nebo o jiných částech stránky, které můžete upravit podle sebe.

Trakovací Cookies

Jde o cookies, které se používají ke sledování chování návštěvníků stránky (monitorování stránky). Na této stránce se používá pouze Google Analytics. Všechny tyto informace jsou agregované a z toho důvodu anonymní. Přesto můžete ve spodní liště odmítnout cookies, pak se kód GA do stránky nevloží.

Ostatní Cookies třetích stran

Jde o cookies, které se ukládají při návštěvě naší stránky, ale nemáme na ně vliv. Neukládají žádné osobní informace, pouze informace o zařízení, které používáte na webovém prohlížeči. Nejčastěji jde o: Google, Facebook, Vimeo, Youtube.

Cookies od Google. Tyto cookies vkládá prohlížeč, pokud používáte služby od google (jeden účet pro všechno). Nemůžeme ovlivnit (vymazat) cookies v klientově prohlížeči, které tam vkládá jiná doména, to není technicky možné. Můžete tomu zabránit, pokud se odhlásíte z prohlížeče (občas nepomůže ani inkognito). Podstatné je, že tyto cookies si podle GDPR ošetřil google sám a jako další cookie vkládá váš souhlas, který jste mu dali, když jste si vytvářeli google konto. Vložení analytického kódu ovlivnit můžete (viz trakovací cookies).